NAV STANGE (Orgnr. 992972831)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972831
Navn/foretaksnavn: NAV STANGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: RådhusetStorgata 43, 2335 STANGE
Forretningskommune: STANGE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 2336 STANGE
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56388

Lenker til interne ressurser