NAV STOR-ELVDAL (Orgnr. 992972866)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972866
Navn/foretaksnavn: NAV STOR-ELVDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Storgata 120, 2480 KOPPANG
Forretningskommune: STOR-ELVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 2481 KOPPANG
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56386

Lenker til interne ressurser