NAV EIDFJORD (Orgnr. 992972904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972904
Navn/foretaksnavn: NAV EIDFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: KommunhusetSimadalsvegen 1, 5783 EIDFJORD
Forretningskommune: EIDFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 5786 EIDFJORD
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56381

Lenker til interne ressurser