NAV JONDAL (Orgnr. 992972947)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972947
Navn/foretaksnavn: NAV JONDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 5627 JONDAL
Forretningskommune: ULLENSVANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 5629 JONDAL
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56387

Lenker til interne ressurser