NAV FOSNES (Orgnr. 992973951)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992973951
Navn/foretaksnavn: NAV FOSNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 7856 JØA
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56417

Lenker til interne ressurser