NAV ØSTRE TOTEN (Orgnr. 992974478)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992974478
Navn/foretaksnavn: NAV ØSTRE TOTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Rådhusgata 20, 2850 LENA
Forretningskommune: ØSTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 2851 LENA
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56397

Lenker til interne ressurser