NAV LUND (Orgnr. 992974818)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992974818
Navn/foretaksnavn: NAV LUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Moiveien 9, 4460 MOI
Forretningskommune: LUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56418

Lenker til interne ressurser