NAV STRYN (Orgnr. 992982292)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992982292
Navn/foretaksnavn: NAV STRYN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Tonningsgata 4, 6783 STRYN
Forretningskommune: STRYN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56379

Lenker til interne ressurser