NAV ROAN (Orgnr. 992982446)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992982446
Navn/foretaksnavn: NAV ROAN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 7180 ROAN
Forretningskommune: ÅFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56394

Lenker til interne ressurser