NAV NISSEDAL (Orgnr. 992982608)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992982608
Navn/foretaksnavn: NAV NISSEDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN
Forretningskommune: NISSEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 3855 TREUNGEN
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56389

Lenker til interne ressurser