NAV MANDAL (Orgnr. 992982845)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992982845
Navn/foretaksnavn: NAV MANDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL
Forretningskommune: LINDESNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56414

Lenker til interne ressurser