NAV HÆGEBOSTAD (Orgnr. 992983078)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992983078
Navn/foretaksnavn: NAV HÆGEBOSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Lygnaveien 979, 4595 TINGVATN
Forretningskommune: HÆGEBOSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56396

Lenker til interne ressurser