NAV TØNSBERG (Orgnr. 992983116)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992983116
Navn/foretaksnavn: NAV TØNSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 79
Forretningsadresse: Statens park Hus D og EAnton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56415

Lenker til interne ressurser