NAV LEVANGER (Orgnr. 993046248)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993046248
Navn/foretaksnavn: NAV LEVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Jernbanegata 11, 7600 LEVANGER
Forretningskommune: LEVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 7601 LEVANGER
Registrert dato: 03-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56334

Lenker til interne ressurser