NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER (Orgnr. 993110469)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993110469
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 974
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO
Registrert dato: 22-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56902

Lenker til interne ressurser