NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER STYRINGSENHET (Orgnr. 993110639)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993110639
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER STYRINGSENHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Bygg BC. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO
Registrert dato: 22-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57075

Lenker til interne ressurser