NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER PORSGRUNN AVD SVERRESGATE (Orgnr. 993111155)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993111155
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER PORSGRUNN AVD SVERRESGATE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 69
Forretningsadresse: Sverresgate 20, 3916 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 224, 3901 PORSGRUNN
Registrert dato: 22-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57079

Lenker til interne ressurser