NAV GRONG (Orgnr. 993218782)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993218782
Navn/foretaksnavn: NAV GRONG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Kommunehuset, 7870 GRONG
Forretningskommune: GRONG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 20-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56425

Lenker til interne ressurser