NAV BERG (Orgnr. 993218820)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993218820
Navn/foretaksnavn: NAV BERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 9385 SKALAND
Forretningskommune: SENJA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 20-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56427

Lenker til interne ressurser