NAV FEDJE (Orgnr. 993233617)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993233617
Navn/foretaksnavn: NAV FEDJE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 5947 FEDJE
Forretningskommune: FEDJE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56428

Lenker til interne ressurser