NAV NESNA (Orgnr. 993233811)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993233811
Navn/foretaksnavn: NAV NESNA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Movegen 24, 8700 NESNA
Forretningskommune: NESNA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56430

Lenker til interne ressurser