NAV BÅTSFJORD (Orgnr. 993233854)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993233854
Navn/foretaksnavn: NAV BÅTSFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Fomavegen 5, 9990 BÅTSFJORD
Forretningskommune: BÅTSFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3, 9991 BÅTSFJORD
Registrert dato: 22-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56431

Lenker til interne ressurser