NAV RINDAL (Orgnr. 993233951)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993233951
Navn/foretaksnavn: NAV RINDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 6657 RINDAL
Forretningskommune: RINDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56429

Lenker til interne ressurser