NAV IVELAND (Orgnr. 993254053)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993254053
Navn/foretaksnavn: NAV IVELAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Frikstadveien 20, 4724 IVELAND
Forretningskommune: IVELAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56432

Lenker til interne ressurser