NAV BYGLAND (Orgnr. 993254223)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993254223
Navn/foretaksnavn: NAV BYGLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Sentrum 18, 4745 BYGLAND
Forretningskommune: BYGLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56435

Lenker til interne ressurser