NAV NORDRE FOLLO (Orgnr. 993255149)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993255149
Navn/foretaksnavn: NAV NORDRE FOLLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 83
Forretningsadresse: Idrettsveien 18, 1400 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 373, 1402 SKI
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56369

Lenker til interne ressurser