NAV SØRUM (Orgnr. 993255319)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993255319
Navn/foretaksnavn: NAV SØRUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Turbinveien 22, 1920 SØRUMSAND
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 68, 1921 SØRUMSAND
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56322

Lenker til interne ressurser