NAV EIDSVOLL (Orgnr. 993255459)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993255459
Navn/foretaksnavn: NAV EIDSVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Wergelands gate 7, 2080 EIDSVOLL
Forretningskommune: EIDSVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 70, 2081 EIDSVOLL
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56323

Lenker til interne ressurser