NAV LILLEHAMMER GAUSDAL (Orgnr. 993258091)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993258091
Navn/foretaksnavn: NAV LILLEHAMMER GAUSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Elvegata 19, 2609 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56444

Lenker til interne ressurser