NAV LURØY (Orgnr. 993258601)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993258601
Navn/foretaksnavn: NAV LURØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Onøyveien 14, 8766 LURØY
Forretningskommune: LURØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56440

Lenker til interne ressurser