NAV HEMNES (Orgnr. 993258644)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993258644
Navn/foretaksnavn: NAV HEMNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: , 8648 KORGEN
Forretningskommune: HEMNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 8648 KORGEN
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56442

Lenker til interne ressurser