NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER STEINKJER AVD HAMAR (Orgnr. 993262897)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993262897
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER STEINKJER AVD HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Torggata 63, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4120, 2307 HAMAR
Registrert dato: 29-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57077

Lenker til interne ressurser