NAV SKÅNLAND (Orgnr. 993263931)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993263931
Navn/foretaksnavn: NAV SKÅNLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Skjærran 1, 9440 EVENSKJER
Forretningskommune: TJELDSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 38, 9439 EVENSKJER
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56441

Lenker til interne ressurser