NAV HAMMERFEST (Orgnr. 993263966)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993263966
Navn/foretaksnavn: NAV HAMMERFEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Strandgata 52, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 415, 9615 HAMMERFEST
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56445

Lenker til interne ressurser