NAV VIK (Orgnr. 993264016)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264016
Navn/foretaksnavn: NAV VIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: , 6891 VIK I SOGN
Forretningskommune: VIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 6891 VIK I SOGN
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56447

Lenker til interne ressurser