NAV RANA (Orgnr. 993264075)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264075
Navn/foretaksnavn: NAV RANA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Ranheimgata 1, 8622 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 263, 8601 MO I RANA
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56451

Lenker til interne ressurser