NAV ÅSERAL (Orgnr. 993264121)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264121
Navn/foretaksnavn: NAV ÅSERAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Rådhuset, 4540 ÅSERAL
Forretningskommune: ÅSERAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56454

Lenker til interne ressurser