NAV AUDNEDAL (Orgnr. 993264164)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264164
Navn/foretaksnavn: NAV AUDNEDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Audnedal helsesenter, 4525 KONSMO
Forretningskommune: LYNGDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56458

Lenker til interne ressurser