NAV VALLE (Orgnr. 993264350)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264350
Navn/foretaksnavn: NAV VALLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Kjellebergsvegen 16, 4747 VALLE
Forretningskommune: VALLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56463

Lenker til interne ressurser