NAV JØLSTER (Orgnr. 993264377)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264377
Navn/foretaksnavn: NAV JØLSTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 6843 SKEI I JØLSTER
Forretningskommune: SUNNFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56464

Lenker til interne ressurser