NAV LINDÅS (Orgnr. 993264393)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264393
Navn/foretaksnavn: NAV LINDÅS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Kvernhushaugane 2, 5914 ISDALSTØ
Forretningskommune: ALVER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 99, 5902 ISDALSTØ
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56466

Lenker til interne ressurser