NAV BYKLE (Orgnr. 993264652)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264652
Navn/foretaksnavn: NAV BYKLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Sarvsvegen 10, 4754 BYKLE
Forretningskommune: BYKLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56469

Lenker til interne ressurser