NAV FREDRIKSTAD (Orgnr. 993267937)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993267937
Navn/foretaksnavn: NAV FREDRIKSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 138
Forretningsadresse: Jens Wilhelmsens gate 3, 1671 KRÅKERØY
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1406, 1602 FREDRIKSTAD
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56462

Lenker til interne ressurser