NAV SANDEFJORD (Orgnr. 993267961)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993267961
Navn/foretaksnavn: NAV SANDEFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 76
Forretningsadresse: Thor Dahls gate 1, 3210 SANDEFJORD
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 344, 3201 SANDEFJORD
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56471

Lenker til interne ressurser