NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER PORSGRUNN AVD ARENDAL (Orgnr. 993442941)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993442941
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER PORSGRUNN AVD ARENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Holthes vei 1, 4848 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 17-12-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57080

Lenker til interne ressurser