NAV VEGA (Orgnr. 993584126)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993584126
Navn/foretaksnavn: NAV VEGA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Rørøyveien 10, 8983 VEGA
Forretningskommune: VEGA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56495

Lenker til interne ressurser