NAV SØMNA (Orgnr. 993584142)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993584142
Navn/foretaksnavn: NAV SØMNA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 8920 SØMNA
Forretningskommune: SØMNA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56507

Lenker til interne ressurser