NAV GRANVIN (Orgnr. 993585416)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585416
Navn/foretaksnavn: NAV GRANVIN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kongstun, 5736 GRANVIN
Forretningskommune: VOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 5733 GRANVIN
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56475

Lenker til interne ressurser