NAV AUSTEVOLL (Orgnr. 993585513)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585513
Navn/foretaksnavn: NAV AUSTEVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Birkelandsvegen 5, 5392 STOREBØ
Forretningskommune: AUSTEVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56483

Lenker til interne ressurser