NAV LERKENDAL (Orgnr. 993585564)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585564
Navn/foretaksnavn: NAV LERKENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 119
Forretningsadresse: Sorgenfriveien 13, 7031 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2933 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56490

Lenker til interne ressurser